1.  Πρόεδρος-Μιχαηλίδης Θωμάς
2.  Αντιπρόεδρος-Κουζής Μιχάλης
3.  Γραμματέας-Χατζηιωνά Χλόη
4.  Βοηθός Γραμματέας-Θεοδούλου Ανδρέας
5.  Ταμίας-Χριστοδουλίδου Μαριάννα
6.  Βοηθός Ταμίας-Αντωνίου Δήμητρα
7.  Έφορος Εκδρομών-Ηροδότου Έλενα
8.  Βοηθός Έφορος Εκδρομών-Λουλλη Έλενα
9.  Βοηθός Έφορος Εκδρομών-Ζαντή Παναγιώτα